Els dos regnes: Israel i Judà (1Re 12-2Re 17)

Elies i Ahazià


    1 Després de la mort d’Acab, els moabites es van revoltar contra Israel.
    2 Ahazià havia caigut de la barana de la cambra alta del seu palau, a Samaria, i estava greu. Llavors va enviar uns missatgers a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron, per preguntar si es restabliria d’aquell mal.
    3 L’àngel del Senyor va dir a Elies, el tixbita:
—Ves a trobar els missatgers del rei de Samaria i digues-los: “¿Que no hi ha Déu a Israel, que hàgiu d’anar a consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron?
4 Per això el Senyor et fa saber que no t’alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement.”
I Elies se’n va anar.

    5 Els missatgers se’n tornaren cap a Ahazià, i aquest va preguntar-los:
—Com és que heu tornat?

    6 Ells li van respondre:
—Ens ha sortit al pas un home que ens ha dit: “Torneu al rei que us ha enviat i digueu-li: Això et diu el Senyor: ¿Que no hi ha Déu a Israel, que hagis de fer consultar Baal-Zebub, el déu d’Ecron? Per això no t’alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement.”

    7 El rei els va preguntar:
—Com era aquest home que us ha sortit al pas i us ha dit tot això?

    8 Li respongueren:
—Anava vestit amb un mantell teixit de pèl i amb una pell a la cintura.
El rei va exclamar:
—És Elies, el tixbita!

    9 Llavors va enviar-li un oficial amb els seus cinquanta homes. Va pujar on era Elies i el trobà assegut dalt la muntanya. L’oficial li digué:
—Home de Déu, el rei et mana que baixis.

    10 Elies li respongué:
—Si soc home de Déu, que baixi foc del cel i et consumeixi amb els teus cinquanta homes.
I va baixar foc del cel, que el va consumir amb aquells cinquanta homes.

    11 Ahazià va enviar un altre oficial amb els seus cinquanta homes. De lluny estant li va dir:
—Home de Déu, el rei t’ordena que baixis de pressa.

    12 Elies li respongué:
—Si soc home de Déu, que baixi foc del cel i et consumeixi amb els teus cinquanta homes.
I un foc de Déu va baixar del cel i el va consumir amb aquells cinquanta homes.

    13 El rei envià un tercer oficial amb els seus cinquanta homes. Aquest tercer va pujar a trobar-lo, però s’agenollà davant d’Elies i li suplicà:
—Home de Déu, et demano que vulguis respectar la meva vida i la d’aquests cinquanta servents teus!
14 Ja ha baixat foc del cel que ha consumit els altres dos oficials amb els seus homes, però ara respecta la meva vida!
    15 Llavors l’àngel del Senyor va dir a Elies:
—Baixa amb ell. No li tinguis por.
Es va alçar i va baixar amb ell fins on era el rei.
16 Elies digué al rei:
—Això et fa saber el Senyor: “Ja que has enviat missatgers a consultar Baal-Zebub, déu d’Ecron, com si a Israel no hi hagués Déu, no t’alçaràs del llit on jeus: moriràs irremissiblement.”

    17 Ahazià va morir, tal com el Senyor havia dit per boca d’Elies. Com que no tenia fills, el va succeir el seu germà Jehoram, l’any segon de Joram, fill de Josafat, rei de Judà.
    18 La resta de la història d’Ahazià consta en la Crònica dels reis d’Israel.