1 L’ammonita Nahaix va fer una incursió i assetjà Jabeix-Galaad. Tots els habitants de Jabeix van proposar a Nahaix:
—Fes un pacte amb nosaltres i ens avindrem a ser vassalls teus.

    2 Nahaix, l’ammonita, els va respondre:
—El pacte que faré amb vosaltres serà aquest: Us buidaré a tots l’ull dret. Vull que en vosaltres tot Israel rebi aquest afront.

    3 Els ancians de Jabeix li van dir:
—Concedeix-nos set dies perquè puguem enviar missatgers a tot el territori d’Israel, i, si ningú no ve a ajudar-nos, ens rendirem.

    4 Quan els missatgers van arribar a Guibà, el poble de Saül, i van explicar-ho a la gent, tothom esclatà en crits i plors. 5 En aquestes, Saül, que tornava del camp guiant els bous, va arribar i preguntà:
—Què li passa, a la gent, que plora?
Llavors li van explicar el que havien dit els de Jabeix.
6 Quan Saül va sentir-ho, l’esperit de Déu s’apoderà d’ell. Encès d’indignació, 7 va agafar la parella de bous, els va fer trossos i els envià per tot el territori d’Israel per mitjà de missatgers que deien:
—Això és el que farem amb els bous dels qui no vinguin a la guerra amb Saül i Samuel.
El Senyor va escampar el temor sobre el poble, i sortiren tots com un sol home.
8 Saül va passar revista a Bèzec: els homes d’Israel eren tres-cents mil, i els de Judà, trenta mil. 9 Després van dir als missatgers que havien vingut:
—Digueu això als habitants de Jabeix-Galaad: “Demà, a l’hora que el sol és més fort, us arribarà l’ajuda.”
Els missatgers cuitaren a fer-ho saber als habitants de Jabeix. Aquests se’n van alegrar molt
10 i respongueren als ammonites:
—Demà ens rendirem i podreu fer de nosaltres el que us sembli millor.

    11 L’endemà, Saül va distribuir la tropa en tres cossos. Durant la guàrdia de la matinada van caure sobre els ammonites i van mantenir l’atac fins que el sol ja era ben fort. Els supervivents es van dispersar: no en quedaren dos de junts.
    12 Aleshores el poble digué a Samuel:
—Qui són els qui deien: “Saül no és capaç de ser el nostre rei”? Doneu-nos aquests homes, que els matarem!

    13 Però Saül va dir:
—Ningú no ha de morir en un dia com aquest. Avui el Senyor ha salvat Israel.

    14 Samuel digué al poble:
—Aneu a Guilgal i allà instituirem la reialesa.

    15 Tot el poble va anar a Guilgal i van proclamar-hi rei Saül a la presència del Senyor. Oferiren sacrificis de comunió davant el Senyor, i Saül i tots els israelites van celebrar una gran festa.