Conflicte dels efraïmites amb Jeftè


    1 Els efraïmites es van aplegar i travessaren el Jordà en direcció a Safon. I anaren a dir a Jeftè:
—Per què has passat la frontera dels ammonites i els has atacat, sense cridar-nos perquè vinguéssim amb tu? Calarem foc a casa teva amb tu a dins!

    2 Jeftè els va replicar:
—El meu poble i jo teníem un gran conflicte amb els ammonites; jo us vaig demanar auxili, però vosaltres no em vau alliberar del seu poder.
3 En veure que no veníeu a salvar-me, vaig arriscar la meva vida: vaig passar la frontera dels ammonites, i el Senyor els va posar a les meves mans. Així, doncs, per què heu vingut avui a atacar-me?
    4 Jeftè va mobilitzar llavors tots els homes de Galaad i atacà els efraïmites. Els galaadites van derrotar els efraïmites, que els acusaven d’haver desertat d’Efraïm per passar-se a Manassès. 5 Els galaadites van ocupar els guals del Jordà, en direcció a Efraïm. I quan un efraïmita fugitiu els demanava que el deixessin passar, li preguntaven:
—Ets d’Efraïm?
Si contestava que no,
6 li demanaven que digués «xibòlet», però ell deia «sibòlet», perquè no sabia pronunciar-ho correctament. Aleshores l’agafaven i el degollaven vora els guals del Jordà. En aquella ocasió van morir quaranta-dos mil efraïmites.
    7 Jeftè, el galaadita, va ser jutge d’Israel durant sis anys. Quan va morir, l’enterraren a la seva vila natal, a Sefé de Galaad.

IX. Ibsan


    8 Després de Jeftè, el jutge d’Israel va ser Ibsan, natural de Betlèhem. 9 Va tenir trenta fills i trenta filles. Les seves filles, les va casar a fora i va fer venir de fora trenta noies per als seus fills. Va ser jutge d’Israel durant set anys. 10 Quan va morir, l’enterraren a Betlèhem.

X. Elon


    11 Després d’Ibsan, el jutge d’Israel va ser Elon, de la tribu de Zabuló. Va ser jutge d’Israel durant deu anys. 12 Quan va morir, l’enterraren a Aialon, en el territori de Zabuló.

XI. Abdon


    13 Després d’Elon, el jutge d’Israel va ser Abdon, fill d’Hil·lel, de Piraton. 14 Va tenir quaranta fills i trenta nets, que muntaven setanta ases. Va ser jutge d’Israel durant vuit anys. 15 Quan Abdon, fill d’Hil·lel, de Piraton, va morir, l’enterraren en el territori d’Efraïm, a Piraton, a la muntanya d’Amalec.