VI. Tolà


    1 Després d’Abimèlec, vingué per salvar Israel Tolà, fill de Puà, fill de Dodó. Era de la tribu d’Issacar i vivia a Xamir, a les muntanyes d’Efraïm. 2 Va ser jutge d’Israel durant vint-i-tres anys. Quan va morir, l’enterraren a Xamir.

VII. Jaïr


    3 Després d’ell vingué Jaïr, de Galaad, que fou jutge d’Israel durant vint-i-dos anys. 4 Va tenir trenta fills que muntaven trenta ases i eren senyors de trenta poblacions, a la regió de Galaad, que encara avui s’anomenen els Poblets de Jaïr. 5 Quan Jaïr va morir, l’enterraren a Camon.

VIII. Jeftè


L’opressió ammonita


    6 Els israelites tornaren a ofendre el Senyor amb el seu mal comportament: adoraven els Baals i les Astartes, els déus dels arameus, els de Sidó, els de Moab, els dels ammonites i els dels filisteus. Havien abandonat el Senyor i ja no li donaven culte. 7 Llavors el Senyor es va irritar contra Israel i els posà en mans dels filisteus i dels ammonites. 8 Aquests, d’aleshores ençà i durant divuit anys, van maltractar durament els israelites que vivien a Galaad, a l’altra banda del Jordà, al país dels amorreus. 9 Els ammonites van travessar el Jordà per combatre fins i tot contra les tribus de Judà i de Benjamí i contra la tribu d’Efraïm. Israel es trobava en una situació de gran perill. 10 Aleshores els israelites van clamar al Senyor dient:
—Hem pecat contra tu. Hem abandonat el nostre Déu per donar culte als Baals.

    11 Però el Senyor els respongué:
—Quan els egipcis, els amorreus, els ammonites, els filisteus,
12 els sidonis, els amalequites i els maonites us oprimien, vosaltres vau clamar i jo us vaig salvar de les seves mans. 13 Però després m’heu abandonat a mi per adorar altres déus. Per això, no us tornaré pas a salvar. 14 Aneu a suplicar els déus que heu escollit. Que us salvin ells, ara que us trobeu en perill.
    15 Però els israelites van insistir prop del Senyor:
—És cert que hem pecat. Fes amb nosaltres el que et plagui. Però avui, t’ho demanem, salva’ns!

    16 Llavors van desfer-se dels déus estrangers i tornaren a adorar el Senyor, que no pogué suportar més el sofriment d’Israel.
    17 Els ammonites es van mobilitzar i anaren a acampar a Galaad. Els israelites també es van concentrar i acamparen a Mispà. 18 Mentrestant, entre el poble, els principals de Galaad es deien:
—Qui encapçalarà la lluita contra els ammonites? El faríem cap de tota la gent de Galaad.