Conquesta de Jericó


    1 La ciutat de Jericó estava tancada i barrada per por dels israelites. Ningú no gosava entrar ni sortir. 2 El Senyor va dir a Josuè:
—Poso a les teves mans Jericó, amb el seu rei i els seus defensors.
3 Tu i els teus soldats, feu durant sis dies una volta cada dia entorn de la ciutat. 4 Set sacerdots aniran davant l’arca, cada un amb un corn a la mà. El setè dia feu set voltes a la ciutat, i que els sacerdots, mentrestant, toquin els corns. 5 Quan sentireu el toc llarg, que tot l’exèrcit llanci, ben fort, el crit de guerra. Les muralles de la ciutat es desplomaran, i tothom, des del lloc on es trobi, correrà a l’assalt de Jericó.
    6 Josuè, fill de Nun, va cridar els sacerdots i els digué:
—Preneu l’arca de l’aliança i que set de vosaltres vagin davant l’arca del Senyor tocant els corns.

    7 Després va donar aquesta ordre al poble:
—Aneu a fer la volta entorn de la ciutat i que els homes d’avantguarda se situïn davant l’arca del Senyor.

    8 Tot es va fer tal com Josuè ho ordenava. Els set sacerdots que tocaven els corns davant l’arca del Senyor van posar-se en marxa. 9 L’avantguarda precedia els sacerdots que tocaven, i darrere l’arca seguia la rereguarda. Tots marxaven al toc dels corns. 10 Josuè havia manat al poble que guardés silenci, sense fer cap crit de guerra i sense dir paraula, fins al dia que els ordenés que llancessin el crit de guerra amb tota la força.
    11 Van fer, doncs, la volta a la ciutat amb l’arca del Senyor, i tots se’n tornaren al campament per fer-hi nit.
    12 L’endemà, Josuè es va alçar de bon matí. Els sacerdots agafaren l’arca del Senyor, 13 i els set sacerdots que tocaven els corns anaven al davant. Els homes d’avantguarda obrien la marxa, i la tancava la rereguarda, tot avançant al toc dels corns darrere l’arca del Senyor. 14 Aquell segon dia van fer també la volta a la ciutat i se’n tornaren al campament. Durant sis dies van fer el mateix. 15 El setè dia es van llevar de bon matí i van fer set vegades la volta acostumada a Jericó: fou l’únic dia que van fer set voltes a la ciutat. 16 A la setena volta, quan els sacerdots van tocar els corns, Josuè donà l’ordre:
—Llanceu el crit de guerra, que el Senyor fa caure Jericó a les vostres mans!
17 La ciutat, amb tot el que hi ha a dins, serà consagrada a l’extermini com a ofrena al Senyor, llevat de Rahab, la prostituta, i els qui són a casa seva. La deixarem amb vida perquè va amagar els nostres espies. 18 Però alerta a no tocar res consagrat a l’extermini! Si us quedàveu alguna cosa faríeu caure la desgràcia i el càstig de l’extermini sobre el nostre campament. 19 Tota la plata i l’or, tots els objectes de bronze i de ferro, els consagrarem al Senyor i els portarem al seu tresor.
    20 Llavors, al toc dels corns, el poble va llançar el crit de guerra amb tota la força. Les muralles es van desplomar i el poble corregué a l’assalt de Jericó, cadascú des del lloc on es trobava. Així es van apoderar de la ciutat. 21 Tot allò que tenia vida a Jericó fou consagrat a l’extermini: homes i dones, joves i vells, vaques, ovelles i ases.

Josuè deixa amb vida Rahab


    22 Josuè havia encarregat als dos espies que havien explorat Jericó que anessin a casa de la prostituta i que la traguessin d’allí amb tot el que era seu, tal com li havien jurat.
    23 Els joves espies van anar-hi i tragueren Rahab, el seu pare, la seva mare i els seus germans, amb tot el que era seu, i els instal·laren fora del campament israelita. 24 Llavors el poble va calar foc a la ciutat amb tot el que hi havia a dins. Només la plata, l’or i els objectes de bronze i de ferro, els van destinar al tresor del temple del Senyor. 25 Josuè va estalviar Rahab, la prostituta, amb tota la seva família i tots els seus béns, perquè havia amagat els espies encarregats d’explorar Jericó. Rahab i els seus descendents han viscut enmig del poble d’Israel fins al dia d’avui.
    26 En aquella ocasió, Josuè va llançar aquesta maledicció:
—Maleït sigui en nom del Senyor l’home que vulgui reconstruir aquesta ciutat! En posarà els fonaments al preu del seu primogènit, i les portes, al preu del seu fill petit!

    27 El Senyor era amb Josuè, i la seva fama s’escampà per tot el país.