Pròleg (1)

Josuè, successor de Moisès


    1 Després de la mort de Moisès, servent del Senyor, el Senyor es va adreçar a Josuè, fill de Nun i ajudant de Moisès. Li digué:
    2 —Moisès, el meu servent, ja és mort. Ha arribat l’hora que tu, amb tot aquest poble, travessis el riu Jordà i entris al país que jo dono als israelites. 3 Tal com vaig prometre a Moisès, us dono tota la terra que els vostres peus trepitjaran. 4 El vostre territori s’estendrà des del desert fins al Líban i fins al gran riu, l’Eufrates, per tot el país dels hitites, i arribarà fins al mar Mediterrani, a ponent. 5 Mentre visquis, ningú no et podrà resistir, perquè jo seré amb tu tal com vaig ser amb Moisès: no et deixaré ni t’abandonaré. 6 Sigues ferm i decidit, perquè hauràs de portar aquest poble a prendre possessió del país que vaig prometre als seus pares. 7 Sigues, doncs, ben ferm i decidit, i mira de posar en pràctica tota la Llei que el meu servent Moisès et va manar, sense desviar-te’n ni a dreta ni a esquerra. Així et sortirà bé tot el que emprenguis. 8 Tingues sempre als llavis aquest llibre de la Llei: repassa-la de nit i de dia, per complir tot el que hi ha escrit. Així duràs a bon terme tot el que emprenguis; tot et sortirà bé. 9 T’ho repeteixo: sigues ferm i decidit, no tinguis por, no t’acovardeixis. Jo, el Senyor, el teu Déu, seré amb tu arreu on aniràs.

Josuè prepara el pas del Jordà


    10 Llavors Josuè va manar als capdavanters del poble 11 que passessin per tot el campament i comuniquessin al poble aquesta ordre: «Prepareu-vos provisions, perquè d’aquí a tres dies travessareu el Jordà per ocupar el país que el Senyor, el vostre Déu, us dona en possessió.»
    12 Després Josuè va dir als homes de les tribus de Rubèn i de Gad i de la meitat de la tribu de Manassès:
    13 —Recordeu-vos del que us va manar Moisès, servent del Senyor, quan us va dir: “El Senyor, el vostre Déu, us fa reposar donant-vos aquesta terra 14 a la banda oriental del Jordà.” Les vostres dones, les vostres criatures i els vostres ramats poden quedar-se al territori que Moisès us va donar aquí, a l’est del riu Jordà; però vosaltres, tots els qui sou aptes per a la guerra, el travessareu, armats, davant els vostres germans. Ajudeu-los 15 fins que el Senyor, el vostre Déu, els concedeixi el repòs, com ho ha fet amb vosaltres, un cop hagin pres possessió, també ells, del país que els dona el Senyor, el vostre Déu. Després podreu tornar al territori que Moisès, servent del Senyor, us va assignar en aquesta banda del Jordà, i el podreu posseir.
    16 Ells respongueren a Josuè:
—Farem tot el que ens manes i anirem allà on diguis.
17 T’obeirem a tu com vam obeir Moisès. Que el Senyor, el teu Déu, sigui amb tu tal com va ser amb ell. 18 El qui es revolti i no obeeixi les teves ordres serà condemnat a mort. Tu sigues ferm i decidit.