Apocalipsi 22


    1 L’àngel em va mostrar també el riu de l’aigua de la vida, transparent com el cristall, que naixia del tron de Déu i de l’Anyell. 2 Al mig de la plaça de la ciutat, amb el riu a banda i banda, hi ha l’arbre de la vida, que fa fruit dotze vegades; cada mes dona el seu fruit, i les seves fulles serveixen per a guarir els pobles. 3 A la ciutat no hi haurà res de maleït. Hi tindran el seu tron Déu i l’Anyell. Els seus servents l’adoraran, 4 el veuran cara a cara i portaran el nom d’ell escrit al front. 5 La nit ja no existirà, no caldrà la llum dels gresols ni la llum del sol: el Senyor Déu els il·luminarà, i regnaran pels segles dels segles.
    6 Després l’àngel em va dir:
—Les paraules que has sentit són certes i veritables. El Senyor Déu, que inspira els profetes, ha enviat el seu àngel per fer conèixer als seus servents allò que aviat s’ha de complir.
7 «Vinc de seguida.» Feliços els qui fan cas de les paraules de la profecia que hi ha en aquest llibre!
    8 Jo, Joan, soc el qui vaig sentir i vaig veure aquestes coses. I després de sentir-les i veure-les, em vaig prosternar als peus de l’àngel que me les havia mostrades, amb la intenció d’adorar-lo. 9 Però ell em digué:
—No ho facis pas! Jo no soc més que un servent de Déu, com tu i com els teus germans els profetes, i com tots els qui fan cas de les paraules que hi ha en aquest llibre. A Déu, has d’adorar.

    10 L’àngel em digué encara:
—No guardis sota segell les paraules de la profecia que hi ha en aquest llibre, perquè el temps s’acosta.
11 Que el malvat continuï fent el mal i que l’impur continuï en la impuresa, però que l’home bo no deixi de fer el bé i que l’home sant continuï santificant-se!
    12 «Vinc de seguida, i m’acompanya la meva recompensa, per pagar a cadascú segons les seves obres. 13 Jo soc l’alfa i l’omega, el primer i el darrer, el principi i la fi.
    14 »Feliços els qui renten els seus vestits per poder tenir accés a l’arbre de la vida i poder entrar a la ciutat per les seves portes! 15 Fora els gossos, els qui practiquen la bruixeria, els libidinosos, els assassins, els idòlatres i tots els qui estimen o fabriquen la mentida!
    16 »Jo, Jesús, he enviat el meu àngel perquè doni testimoni davant vostre de tot el que es refereix a les esglésies. Jo soc el rebrot del llinatge de David, l’estel resplendent del matí.»
    17 L’Esperit i l’esposa diuen: «Vine!»
I els qui escolten, que diguin: «Vine!»
Qui tingui set, que vingui. Qui vulgui, que prengui aigua de la vida sense pagar res.

Epíleg (22,6-21)

Conclusió


    18 Adverteixo solemnement a tothom qui escolti les paraules de la profecia que hi ha en aquest llibre que, si algú hi posa res més, Déu posarà damunt d’ell les plagues escrites en aquest llibre, 19 i si algú treu cap paraula del llibre d’aquesta profecia, Déu li traurà la seva part de l’arbre de la vida i de la ciutat santa que aquest llibre ha descrit.
    20 El qui dona testimoni de tot això, diu: «Sí, vinc de seguida.»
Amén! Vine, Senyor Jesús!

    21 Que la gràcia de Jesús, el Senyor, sigui amb tothom.

Apocalipsi 22