Intent fallit d’entrar a Canaan


Nomenament d’exploradors


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Envia uns homes a explorar el país de Canaan, la terra que jo dono als israelites. Envia’n un de cada tribu, elegits entre els principals.
    3 Moisès va complir l’ordre que el Senyor li havia donat i envià aquells homes des del desert de Paran. Tots eren caps dels israelites. 4 Els seus noms eren:
Xammua, fill de Zacur, de la tribu de Rubèn.

    5 Xafat, fill d’Horí, de la tribu de Simeó.
    6 Caleb, fill de Jefunnè, de la tribu de Judà.
    7 Igal, fill de Jossef, de la tribu d’Issacar.
    8 Josuè , fill de Nun, de la tribu d’Efraïm.
    9 Paltí, fill de Rafú, de la tribu de Benjamí.
    10 Gadiel, fill de Sodí, de la tribu de Zabuló.
    11 Gadí, fill de Sussí, de la tribu de Manassès, fill de Josep.
    12 Ammiel, fill de Guemal·lí, de la tribu de Dan.
    13 Setur, fill de Micael, de la tribu d’Aser.
    14 Nahbí, fill de Vofsí, de la tribu de Neftalí.
    15 Gueuel, fill de Maquí, de la tribu de Gad.
    16 Aquests eren els noms dels homes que Moisès va enviar a explorar el país. Josuè és el nom que Moisès va posar a Oixea, fill de Nun.
    17 Moisès els envià a explorar el país de Canaan, i els va donar aquestes instruccions:
—Pugeu pel Nègueb i entreu en aquell país muntanyós.
18 Fixeu-vos com és el país i si els seus habitants són forts o febles, pocs o nombrosos. 19 Mireu si la terra on habiten és bona o dolenta; si les seves poblacions no tenen muralles o bé són ciutats fortificades; 20 si el país és fèrtil o pobre, si hi ha boscos o no. Sigueu prou ferms per a dur-nos fruits del país!
Era el temps dels primers raïms.

    21 Els homes, partint del desert de Sin, van explorar el país fins a Rehob, a Lebó-Hamat. 22 Entraren al país pel Nègueb i arribaren a Hebron, on vivien els clans d’Ahiman, Xeixai i Talmai, descendents de la raça gegant dels anaquites. Hebron havia estat fundada set anys abans que Tanis d’Egipte. 23 Arribats a la vall d’Eixcol, van tallar una sarment amb un raïm tan gros que l’hagueren de portar entre dos en una barra. Duien també magranes i figues.
    24 D’aquell lloc en diuen la vall d’Eixcol (que vol dir «del raïm») , pel raïm que els israelites hi van tallar.

Informació dels exploradors


    25 Al cap de quaranta dies d’explorar el país, van tornar 26 a Cadeix, al desert de Paran, i es presentaren a Moisès, a Aaron i a tota la comunitat dels israelites. Els exploradors els van informar i van mostrar-los els fruits del país. 27 I contaren a Moisès el que havien vist:
—Vam arribar al país on ens havies enviat i, realment, és un país que regalima llet i mel. Aquí teniu els seus fruits.
28 Ara bé, la gent que l’habita és robusta i les ciutats són fortificades i molt grans. A més, hi hem vist descendents de la raça gegant dels anaquites. 29 Els amalequites habiten la regió del Nègueb; els hitites, els jebuseus i els amorreus viuen a la Muntanya i els cananeus a la costa i a la regió del Jordà.
    30 Caleb va fer callar el poble que s’oposava a Moisès i digué:
—Pugem en aquest país i apoderem-nos-en! Segur que els vencerem!

    31 Però els homes que havien anat amb ell replicaven:
—No podem pujar contra aquest poble: és més fort que nosaltres.

    32 I començaren a fer córrer entre els israelites rumors desfavorables sobre la terra que havien explorat. Els deien:
—El país que hem recorregut per explorar-lo és un país que devora els seus propis habitants. Tota la gent que hi hem vist és de gran estatura;
33 fins i tot hi hem vist descendents de la raça dels anaquites, una raça de gegants. Al seu costat semblàvem llagostes, i aquesta és també la impressió que ells tenien de nosaltres.