La identitat del ministeri pastoral (2,1-4,8)

Compartir els sofriments


    1 A tu, doncs, fill meu, que et faci fort la gràcia que hi ha en Jesucrist. 2 Allò que has escoltat dels meus llavis en presència de molts testimonis, confia-ho a homes fidels que siguin capaços d’ensenyar-ho també a d’altres. 3 Suporta amb mi els sofriments com un bon soldat de Jesucrist. 4 Ningú que s’allista en l’exèrcit, si és que vol complir amb qui l’ha reclutat, no s’embolica en els afers de la vida civil. 5 Igualment, l’atleta no és premiat amb la corona si no ha competit segons les regles. 6 També el camperol que ha treballat la terra ha de ser el primer a rebre la seva part dels fruits. 7 Entén bé el que et vull dir: confio que el Senyor t’ho farà comprendre tot.
    8 Recorda’t de Jesucrist, ressuscitat d’entre els morts, sorgit del llinatge de David. Aquest és l’evangeli que jo anuncio, 9 i per ell haig de sofrir fins al punt de trobar-me encadenat com si fos un malfactor. Però la paraula de Déu no està pas encadenada! 10 Per això, jo ho suporto tot pel bé dels elegits, perquè ells també obtinguin la salvació que ens és donada en Jesucrist juntament amb la glòria eterna. 11 Això que dic és digne de fe:
Si morim amb ell, també viurem amb ell.

    12 Si som constants en les proves, també regnarem amb ell.
Si el neguem, ell també ens negarà.

    13 Però encara que siguem infidels,
ell es manté fidel,
ja que no pot negar-se ell mateix.

Servir la veritat


    14 Recorda’ls tot això, conjurant-los davant de Déu que no s’embranquin en discussions sobre paraules, que només serveixen per a fer mal als qui escolten. 15 Esforça’t per presentar-te davant de Déu com un home que mereix la seva aprovació, com un treballador que no té de què avergonyir-se, perquè exposa correctament la paraula de la veritat. 16 Evita les xerrameques impies, que condueixen a una impietat cada vegada més gran, 17 ja que així la doctrina d’alguns troba l’ocasió d’estendre’s com la gangrena. Aquest és el cas d’Himeneu i Filet, 18 que han perdut el sentit de la veritat dient que la resurrecció ja s’ha realitzat, i perverteixen la fe d’alguns. 19 Tanmateix, Déu ha posat un sòlid fonament que es manté ferm i que porta gravades aquestes paraules: El Senyor coneix els qui són seus. I també: Que s’allunyin del mal tots els qui invoquen el nom del Senyor. 20 En una casa gran no hi ha tan sols objectes de plata i or, sinó també de fusta i terrissa: els uns tenen un ús noble, i els altres, un ús ordinari. 21 Per tant, els qui es purifiquin d’aquelles doctrines seran vasos nobles, santificats, útils al Senyor i disposats a tota obra bona.
    22 Defuig les passions de joventut; deleix-te pel bé, la fe, l’amor i la pau, juntament amb els qui invoquen el Senyor amb un cor net. 23 Evita les discussions estúpides, pròpies de gent ignorant; ja saps que acaben en baralles, 24 i un servent del Senyor no s’ha de barallar, sinó que ha de ser amable amb tothom, capaç d’ensenyar i de ser pacient, 25 apte per a corregir amb dolcesa aquells qui el contradiuen. Qui sap si Déu els concedirà que es converteixin, reconeixeran la veritat 26 i tornaran al bon seny, alliberats dels paranys del diable, que els retenia captius i sotmesos al seu voler!