Els esclaus


    1 Els qui estan sotmesos al jou de l’esclavitud, han de considerar que els seus amos es mereixen tot el respecte, per tal que el nom de Déu i la doctrina no rebin cap injúria. 2 Els qui tenen amos creients, que no els faltin al respecte, amb el pretext que són germans; ben al contrari, que els serveixin encara millor, ja que els qui reben els seus bons serveis són germans fidels i estimats. Això és el que has d’ensenyar i recomanar.

L’orgull dels falsos mestres


    3 Els qui ensenyen doctrines incorrectes en comptes d’adherir-se a les sanes paraules de nostre Senyor Jesucrist i a la doctrina manifestada en la pietat, 4 estan encegats per l’orgull i no entenen res. Aquests pateixen del mal de les discussions i les disputes. D’aquí neixen enveges, discòrdies, injúries, sospites malignes, 5 altercats de gent que té l’enteniment corromput, allunyada de la veritat i que es mira la pietat com un negoci.
    6 I és cert que la pietat és un gran negoci, si un s’acontenta amb el que té! 7 Perquè no dúiem res quan vam arribar al món, i no ens en podrem endur res. 8 Mentre tinguem, doncs, menjar i vestit, donem-nos per satisfets. 9 Els qui volen enriquir-se cauen en temptacions i paranys, i en moltes passions insensates i pernicioses, que enfonsen els homes en la ruïna i la perdició. 10 Perquè l’amor al diner és l’arrel de tots els mals. Per haver-s’hi agafat, alguns s’han desviat de la fe i s’han clavat al cor molts sofriments.

La noble professió de fe


    11 Però tu, home de Déu, defuig tot això. Cerca el bé, la pietat, la fe, l’amor, la paciència, la dolcesa. 12 Lliura el noble combat de la fe i assoleix la vida eterna a què has estat cridat, tal com vas reconèixer en la noble professió de fe que vas fer en presència de molts testimonis. 13 Davant de Déu, que dona vida a tota cosa, i davant de Jesucrist, que en presència de Ponç Pilat va fer la seva noble confessió, et recomano 14 que guardis irreprensible i sense taca el manament rebut, fins a la manifestació de nostre Senyor Jesucrist. 15 Aquesta manifestació serà revelada en els temps fixats pel qui és el benaurat i l’únic sobirà, el Rei dels reis i el Senyor dels senyors, 16 l’únic que posseeix la immortalitat i habita en una llum inaccessible, aquell que cap home no ha vist mai ni és capaç de veure. A ell l’honor i el poder per sempre. Amén.

Recomanacions als rics


    17 Recomana als rics d’aquest món que no siguin altius i que no confiïn en riqueses fugisseres, sinó en Déu, que ens proveeix de tot amb abundància perquè en fruïm. 18 Digues-los que facin el bé, que s’enriqueixin de bones obres, que donin generosament, que sàpiguen compartir. 19 Així aniran acumulant un tresor per al futur, un fonament magnífic i segur, i podran assolir la vida veritable.
    20 Timoteu, guarda el dipòsit de la fe, defuig les xerrameques impies i les contradiccions d’allò que, falsament, porta el nom de «coneixement». 21 Alguns que el professaven han acabat perdent el sentit de la fe.
Que la gràcia sigui amb vosaltres.