Advertiments i exhortacions


    1 Aquesta serà la tercera vegada que vindré a trobar-vos. Tota qüestió ha de ser resolta per la paraula de dos o tres testimonis. 2 Ja us ho vaig dir la segona vegada que era amb vosaltres, i ara, que soc absent, ho repeteixo als qui han pecat i a tots els altres: si vinc per tercera vegada, no tindré contemplacions. 3 Ja podeu anar cercant proves de si el qui parla en mi és aquell Crist que no és feble amb vosaltres, sinó poderós entre vosaltres! 4 Ell, en efecte, quan va ser crucificat estava voltat de feblesa, però ara viu pel poder de Déu. Així també nosaltres som febles en ell; però, pel poder de Déu, viurem juntament amb ell, en bé vostre.
    5 Examineu-vos vosaltres mateixos, comproveu si us manteniu en la fe. ¿No sabeu reconèixer que Jesucrist és en vosaltres? Suposo que respondreu sense fer-vos mereixedors de cap reprovació. 6 En tot cas, espero que sabreu veure que nosaltres no la mereixem. 7 I demanem a Déu que no feu res de mal. Nosaltres no cerquem l’aprovació dels homes; només volem que vosaltres feu el bé, encara que passem per la desaprovació de tothom. 8 El poder que tenim és a favor de la veritat, no contra la veritat. 9 Així, ens alegrem cada vegada que nosaltres som febles i vosaltres sou forts; i el que demanem en la pregària és que sigueu del tot perfectes. 10 Per aquest motiu us escric tot això ara que soc lluny, perquè, quan sigui amb vosaltres, no hagi de tractar-vos amb rigor, valent-me de la potestat que he rebut del Senyor per a edificar, no pas per a destruir.

Cloenda (13,11-13)

Recomanacions finals i salutacions


    11 Finalment, germans, estigueu contents, enrobustiu-vos, exhorteu-vos, tingueu uns mateixos sentiments, viviu en pau, i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres. 12 Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant. 13 Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l’amor de Déu i la comunió de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.