Prescripcions diverses


Aïllament dels afectats d’impuresa ritual


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Ordena als israelites que treguin fora del campament tots els leprosos, els homes malalts de pèrdua seminal o les dones que tenen pèrdues de sang i els qui siguin ritualment impurs pel contacte amb un cadàver. 3 Siguin homes o dones, allunyeu-los, perquè no profanin el campament, on jo habito enmig d’ells.
    4 Els israelites van complir l’ordre que el Senyor havia donat a Moisès i els tragueren fora del campament.

Restitucions


    5 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    6 —Comunica això als israelites: Si un home o una dona falta contra una altra persona defraudant-la, defrauda el Senyor i, per tant, és culpable davant d’ell. 7 Haurà de confessar la falta comesa i restituir a la persona perjudicada l’equivalent al perjudici causat, amb un recàrrec de la cinquena part. 8 Si la persona perjudicada ja ha mort i no ha deixat cap parent pròxim al qual el culpable pugui fer la restitució, ho restituirà al Senyor, és a dir, al sacerdot, i portarà a més un moltó amb el qual el sacerdot oferirà el sacrifici d’expiació per aquell qui ha comès la falta.
    9 »La part reservada de les ofrenes sagrades que els israelites presenten al sacerdot és per a ell. 10 Les ofrenes sagrades de cadascú li pertanyen; tot allò que cadascú dona al sacerdot és per a ell.

Gelosia


    11 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    12 —Comunica això als israelites: Si una dona casada s’ha portat malament i ha estat infidel al seu marit 13 jaient amb un altre home, i ha quedat legalment impura, però el marit no ho sap, ni hi ha cap prova contra ella, ni ha estat sorpresa en adulteri, 14 potser el marit es posarà gelós i sospitarà que la seva dona hagi quedat legalment impura. Però també pot ser que el marit es posi gelós i sospiti de la seva dona sense que ella sigui legalment impura. 15 En qualsevol d’aquests dos casos, el marit durà la seva dona al sacerdot i presentarà per ella una ofrena de tres quilos de farina d’ordi; però no hi tirarà oli ni hi posarà encens al damunt, perquè és una ofrena de gelosia, és a dir, una ofrena per a aclarir una possible culpa.
    16 »El sacerdot farà que la dona s’acosti i es quedi dreta davant el Senyor. 17 Després posarà aigua sagrada en un atuell de terrissa, prendrà pols de terra del tabernacle i la tirarà a dins de l’aigua. 18 Davant el Senyor deslligarà els cabells de la dona i li posarà a les mans l’ofrena de gelosia per a aclarir una possible culpa. El sacerdot tindrà a la mà l’aigua amarga de la maledicció 19 i conjurarà la dona dient-li: “Si no ha jagut cap home amb tu ni has quedat legalment impura portant-te malament amb el teu marit, que aquesta aigua amarga de la maledicció no et faci cap mal.” 20 Després el sacerdot la tornarà a conjurar i li dirà: “Però si has quedat impura portant-te malament amb el teu marit i jaient amb un altre home, 21 que el Senyor torni estèril el teu si i s’infli el teu ventre, de manera que, enmig del teu poble, la gent es valgui del teu nom en les imprecacions i les malediccions; 22 que aquesta aigua de maledicció entri a les teves entranyes per inflar-te el ventre i fer estèril el teu si.” La dona respondrà: “Amén, amén.”
    23 »El sacerdot escriurà en un full aquestes malediccions i després les esborrarà a dins de l’aigua amarga. 24 Abans de fer beure a la dona l’aigua amarga de la maledicció, abans que aquesta aigua li entri a dintre, 25 el sacerdot prendrà de les mans de la dona l’ofrena de gelosia, la presentarà davant el Senyor i la portarà a l’altar. 26 Prendrà un grapat de l’ofrena de farina i la cremarà a l’altar com a ofrena de memorial. Després farà beure l’aigua a la dona. 27 Llavors, si ella havia quedat impura per una infidelitat al seu marit, quan aquesta aigua de la maledicció li entri a dintre, li produirà amargor, el seu ventre s’inflarà i el seu si es tornarà estèril i, enmig del poble, la gent es valdrà del seu nom per a maleir. 28 Però si la dona no té aquella impuresa, serà lliure de culpa i podrà tenir descendència.
    29 »Aquesta és la llei de la gelosia referent a la dona que ha quedat impura per una infidelitat al seu marit, 30 o referent al marit que s’ha posat gelós i sospita de la seva dona: el marit la farà comparèixer davant el Senyor, i el sacerdot complirà amb ella totes les prescripcions d’aquesta llei. 31 El marit serà lliure de culpa, i la dona, si havia faltat, es carregarà el pes de la seva culpa.