Jesús anuncia la destrucció del temple
(; )


    1 Quan Jesús sortia del temple, un dels seus deixebles li diu:
—Mestre, mira quines pedres i quines construccions!

    2 Jesús li respon:
—Veus aquestes grans construccions? Aquí no quedarà pedra sobre pedra: tot serà destruït.

Començament de les calamitats
(; )


    3 Després, mentre estava assegut a la muntanya de les Oliveres, enfront del temple, Pere, Jaume, Joan i Andreu li preguntaren a part:
    4 —Digues-nos quan passarà això i quin serà el senyal que tot això està a punt de complir-se.
    5 Aleshores Jesús els va dir:
—Estigueu alerta, que ningú no us enganyi.
6 En vindran molts que es valdran del meu nom i diran: “Soc jo”, i enganyaran molta gent. 7 Quan sentireu parlar de guerres i de rumors de guerres, no us alarmeu: cal que això succeeixi, però encara no serà la fi. 8 Un poble s’alçarà contra un altre poble, i un regne contra un altre regne; hi haurà terratrèmols pertot arreu, hi haurà fam. Així començaran els dolors d’infantament.
    9 »Vosaltres mateixos estigueu alerta. Per causa meva us portaran als tribunals i us assotaran a les sinagogues, i compareixereu davant els governadors i els reis perquè doneu testimoni davant d’ells: 10 cal que, abans de la fi, la bona nova de l’evangeli sigui anunciada a tots els pobles. 11 I quan se us emportin per posar-vos a les seves mans no us preocupeu del que haureu de dir: en aquell moment digueu allò que us sigui inspirat, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó l’Esperit Sant. 12 Un germà portarà a la mort el seu germà, i un pare el seu fill; els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran. 13 Tothom us odiarà per causa del meu nom. Però el qui es mantindrà ferm fins a la fi se salvarà.

La gran tribulació
(; )


    14 »Quan veureu “l’abominació devastadora” instal·lada on no hauria d’estar —qui ho llegeixi, que ho comprengui!—, llavors els qui es trobin a Judea, que fugin a les muntanyes; 15 el qui sigui al terrat, que no baixi ni entri a casa seva per endur-se’n res, 16 i el qui sigui al camp, que no torni enrere a recollir el mantell. 17 Ai de les qui esperin un fill o el criïn aquells dies! 18 Pregueu que això no passi a l’hivern. 19 Perquè aquells dies seran d’una gran tribulació, com no n’hi ha haguda cap des que Déu va crear el món fins ara ni tornarà a haver-n’hi cap més. 20 I si el Senyor no hagués decidit d’escurçar aquells dies, no se salvaria ningú; però, per amor als elegits, aquells que ell va escollir, els escurçarà.
    21 »En aquell moment, si algú us deia: “El Messies és aquí” o “És allà”, no us ho cregueu. 22 Perquè sorgiran falsos messies i falsos profetes, que faran senyals i prodigis per esgarriar, si fos possible, els elegits. 23 Estigueu alerta: jo us ho he dit tot per endavant.

La vinguda del Fill de l’home
(; )


    24 »Però aquells dies, després de la tribulació, el sol s’enfosquirà i la lluna ja no farà claror; 25 les estrelles aniran caient del cel i els estols celestials trontollaran.
    26 »Aleshores veuran el Fill de l’home venint entre núvols amb gran poder i majestat. 27 I llavors ell enviarà els àngels a reunir els seus elegits des dels quatre vents, de l’extrem de la terra a l’extrem del cel.

La lliçó de la figuera
(; )


    28 »Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó: quan les seves branques es tornen tendres i comença a treure fulla, coneixeu que l’estiu és a prop; 29 igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que ell és a prop, que ja és a les portes. 30 En veritat us dic que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. 31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.

El dia i l’hora


    32 »D’aquell dia i d’aquella hora, ningú no en sap res, ni els àngels del cel ni el Fill, sinó tan sols el Pare.
    33 »Estigueu alerta, vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment. 34 Passa com amb un home que se’n va a terres llunyanes. Deixa casa seva, després de donar facultats als seus servents i confiar a cada un la seva tasca; i al porter li mana que vetlli. 35 Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan vindrà l’amo de la casa: al vespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada; 36 no fos cas que arribés sobtadament i us trobés dormint. 37 El que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: Vetlleu!