4. Disposicions penals


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Comunica això als israelites:
»Tothom, israelita o immigrant resident a Israel, que doni un fill seu en sacrifici en honor de Moloc, serà condemnat a mort. La gent del país l’ha d’apedregar.
3 Jo mateix em giraré contra aquest home i l’exclouré del seu poble d’Israel, perquè, oferint un fill a Moloc, ha fet impur el meu santuari i ha profanat el meu sant nom. 4 Si la gent del país tanca els ulls davant l’home que dona un fill seu a Moloc, i no el condemna a mort, 5 jo mateix em giraré contra ell i contra la seva família i l’exclouré del seu poble d’Israel, amb tots els qui, com ell, es prostitueixin donant culte a Moloc.
    6 »També em giraré contra el qui consulti nigromants i endevins; seria com prostituir-se donant culte a altres déus. Jo l’exclouré del poble d’Israel.
    7 »Manteniu-vos sants, i sereu sants, perquè jo soc el Senyor, el vostre Déu.
    8 »Compliu les meves prescripcions i poseu-les en pràctica. Jo, el Senyor, us santifico.
    9 »Qui maleeixi el pare o la mare serà condemnat a mort. És el responsable de la seva pròpia mort: havia maleït els seus pares.
    10 »Si algú comet adulteri amb la muller d’un altre, tant l’adúlter com l’adúltera seran condemnats a mort.
    11 »Si algú jeu amb una de les dones del seu pare, deshonrant així el seu propi pare, tots dos seran condemnats a mort. Són responsables de la seva pròpia mort.
    12 »Si algú jeu amb la seva nora, tots dos seran condemnats a mort. Han comès una perversió. Són responsables de la seva pròpia mort.
    13 »Si un home jeu amb un altre home com es fa amb una dona, tots dos cometen una acció abominable. Seran condemnats a mort. Són responsables de la seva pròpia mort.
    14 »Si un home pren per mullers una filla i la seva mare, comet una infàmia. Tant ell com elles seran cremats vius. Així s’evitarà que aquesta infàmia es propagui entre vosaltres.
    15 »Si un home jeu amb una bèstia, serà condemnat a mort. Mateu també la bèstia.
    16 »Si una dona intenta d’acoblar-se amb una bèstia, mata la dona i la bèstia. Seran condemnats a mort. Han merescut la seva pròpia mort.
    17 »Si un home pren per muller la seva germanastra de part de pare o de mare, la veu nua i ella el veu nu, és cosa vergonyosa. Seran exclosos en presència dels altres israelites. L’home que ha tingut relacions amb la seva germanastra portarà el pes de la seva culpa.
    18 »Si algú jeu amb una dona durant la menstruació, tots dos seran exclosos del poble d’Israel: de comú acord, han deixat nua la font de la sang de la dona.
    19 »No tinguis relacions amb la germana de la teva mare o del teu pare. Serien relacions amb una parenta pròxima. Tots dos portaran el pes de la seva culpa.
    20 »Si un home jeu amb la muller del seu oncle, deshonra el seu oncle. Tots dos portaran el pes del seu pecat i moriran sense fills.
    21 »Si un home pren per muller la seva cunyada, comet una immoralitat. Deshonra el seu propi germà. No tindran fills.

Exhortació


    22 »Compliu tots el meus decrets i les meves decisions i poseu-los en pràctica. Així no us vomitarà el país on jo us faré entrar perquè hi habiteu. 23 No seguiu els costums dels pobles que jo expulsaré de davant vostre. Em repugna la seva manera de comportar-se. 24 Per això us he dit: “Preneu possessió vosaltres del seu país, jo us el dono en heretat: és un país que regalima llet i mel.” Jo soc el Senyor, el vostre Déu, que us he separat dels altres pobles. 25 També vosaltres separeu el bestiar pur de l’impur, els ocells purs dels impurs. No us feu detestables tocant o menjant bestiar, ocells o bestioles que s’arrosseguen per terra: jo els he posat a part perquè els tingueu per impurs.
    26 »Sigueu sants davant meu, perquè jo, el Senyor, soc sant i us he separat dels altres pobles perquè fóssiu meus.
    27 »L’home o la dona que practiquin entre vosaltres la nigromància o les arts d’endevinar seran condemnats a mort. Moriran apedregats. Són responsables de la seva pròpia mort.