Predicació de Joan Baptista
(; ; )


    1 Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea 2 dient:
—Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.

    3 De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia:
És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.

    4 Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; el seu aliment eren llagostes i mel boscana. 5 Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la regió del Jordà, 6 confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
    7 Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus hi anaven perquè els bategés, els va dir:
—Cria d’escurçons! Qui us ha dit que us escapareu del judici que s’acosta?
8 Doneu els fruits que demana la conversió, 9 i no us refieu pensant que teniu Abraham per pare; us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. 10 Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dona bon fruit és tallat i llençat al foc. 11 Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort que jo, i jo no soc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. 12 Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era; arreplegarà el blat i l’entrarà al graner, però cremarà la palla en un foc que no s’apaga.

Baptisme de Jesús
(; ; )


    13 Llavors Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar per ell. 14 Però Joan s’hi oposava, dient:
—Soc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu vens a mi!

    15 Jesús li respongué:
—Deixa’m fer, ara. Convé que complim d’aquesta manera tota justícia.
Aleshores Joan el deixà fer.

    16 Un cop batejat, Jesús va pujar de l’aigua. Llavors davant d’ell el cel s’obrí, i Jesús veié l’Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d’ell. 17 I una veu digué des del cel:
—Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut.