3. Malalties de la pell i floridures


a. La lepra


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
    2 —Quan a algú li surti una inflamació, una erupció o una taca blanquinosa a la pell que facin preveure un cas de lepra, serà dut al sacerdot Aaron o a algun dels seus descendents sacerdots. 3 El sacerdot procedirà a l’examen del mal; si la pell presenta una cavitat i el pèl de la part afectada pren un to blanquinós, es tracta d’un cas de lepra. Després que el sacerdot l’haurà examinat, el declararà impur.
    4 »Ara bé, si a la pell hi ha una taca blanquinosa però no s’hi veu cap cavitat ni el pèl s’ha esblanqueït, el sacerdot aïllarà el malalt durant set dies. 5 El dia setè el tornarà a examinar. Si el sacerdot constata que el mal no ha canviat d’aspecte ni s’ha estès per la pell, l’aïllarà set dies més. 6 Passats aquests dies, l’examinarà novament. Si la part afectada ha perdut el color que tenia i no s’ha estès per la pell, el sacerdot declararà pura aquella persona, perquè es tracta d’un èczema benigne. El malalt es rentarà la roba i quedarà pur.
    7 »Però si, després d’haver estat examinat el malalt i declarat pur pel sacerdot, l’èczema s’estén per la pell, s’haurà de presentar una altra vegada al sacerdot. 8 Aquest l’examinarà i, si comprova que efectivament el mal s’ha estès per la pell, el declararà impur, perquè es tracta d’un cas de lepra.
    9 »Quan algú tingui una malaltia a la pell, l’hauran de dur al sacerdot. 10 Aquest l’examinarà i, si comprova que hi ha una inflamació blanquinosa a la pell que ha esblanqueït el pèl de la part afectada i que aquesta està en carn viva, 11 es tracta d’un cas de lepra crònica. El malalt serà declarat impur pel sacerdot. No caldrà tenir-lo en observació, perquè és certament impur.
    12 »Però si el sacerdot constata que s’ha estès una erupció per tota la pell del malalt, fins al punt que el cobreix de cap a peus, 13 procedirà a examinar-lo i, si veu que la pell se li ha tornat tota blanca, declararà que l’afectat és pur. 14 Però tan bon punt en el seu cos aparegui la carn viva, és impur. És un cas de lepra. 15 El sacerdot examinarà on apareix la carn viva i el declararà impur, perquè la carn viva el fa impur. És un cas de lepra. 16 Però si la carn viva presenta de nou un aspecte de pell blanca, el malalt anirà a trobar el sacerdot. 17 Aquest l’examinarà i, si efectivament la part afectada s’ha tornat blanca, declararà que no hi ha impuresa ritual. L’afectat serà declarat pur.
    18 »Si algú ha tingut a la pell una úlcera i ha desaparegut, 19 però en el mateix lloc de l’úlcera s’ha format una inflamació blanquinosa o una taca d’un aspecte blanc vermellós, anirà a trobar el sacerdot, 20 i aquest l’examinarà. Si la part afectada presenta una cavitat i el pèl pren un to blanquinós, el declararà impur. És lepra que ha sortit a la cicatriu de l’úlcera. 21 Però si el sacerdot procedeix a l’examen i comprova que la part afectada no té cap pèl blanquinós, que la cicatriu no forma una cavitat a la pell i que la taca ha perdut el color que tenia, aïllarà el malalt durant set dies. 22 Si el dia setè el mal s’ha estès per la pell, el sacerdot el declararà impur. És un cas de lepra. 23 Però si la taca no s’estén, és tan sols la cicatriu de l’úlcera. El sacerdot declararà pura aquella persona.

b. Cremades


    24 »Quan algú s’ha fet una cremada i, encara viva, li produeix una taca vermellosa o blanquinosa, 25 la taca ha de ser examinada pel sacerdot. Si aquest comprova que el pèl de la taca pren un to blanquinós i la pell presenta una cavitat, és lepra que s’ha format a la cremada. El sacerdot declararà impura aquella persona. És certament un cas de lepra. 26 Però si quan el sacerdot procedeix a l’examen comprova que la taca no té cap pèl blanquinós, que la pell no presenta cap cavitat i que la taca ha perdut el color que tenia, aïllarà l’afectat durant set dies. 27 El setè dia el tornarà a examinar i, si comprova que l’afecció s’ha estès per la pell, el declararà impur. És un cas de lepra. 28 Si, en canvi, la taca es manté sense estendre’s per la pell i, a més, ha perdut el color que tenia, és una inflamació provocada per la cremada. El sacerdot declararà pura aquella persona, perquè es tractava tan sols de la cicatriu d’una cremada.

c. Malalties dels cabells


    29 »Quan un home o una dona tinguin una nafra al cap o al mentó, 30 el sacerdot procedirà a l’examen del mal i, si la pell presenta una cavitat amb pèl groguenc i escàs, declararà impur el malalt o malalta. Es tracta d’una afecció de tinya que ataca el cap o el mentó. 31 En canvi, si quan el sacerdot examina l’afecció de tinya comprova que la pell ja no presenta cap cavitat però encara no ha sortit pèl negre, aïllarà la persona afectada durant set dies. 32 El setè dia la tornarà a examinar i, si constata que la tinya no s’ha estès, ni té pèl groguenc, ni la pell presenta cap cavitat, 33 la persona afectada s’afaitarà el cap, menys la part afectada per la tinya, i el sacerdot l’aïllarà set dies més. 34 El setè dia tornarà a examinar la tinya i, si observa que no s’ha estès ni la pell presenta cap cavitat, el sacerdot declararà pura aquella persona. Llavors es rentarà la roba, i quedarà pura. 35 Però si, després d’haver estat declarada pura, resulta que la tinya s’estenia per la pell, 36 el sacerdot l’examinarà una altra vegada i, si la tinya efectivament s’ha estès per la pell, no caldrà que el sacerdot cerqui si hi ha pèl groguenc, perquè és clar que aquella persona és impura. 37 Si, en canvi, la tinya ha quedat visiblement localitzada i ha sortit pèl negre, és que el mal no empitjora. Aquella persona és pura, i així la declararà el sacerdot.

d. Erupció benigna de la pell


    38 »Quan a un home o a una dona li surtin a la pell moltes taques blanques, 39 el sacerdot procedirà a examinar-les i, si comprova que les taques presenten un to blanc pàl·lid, vol dir que es tracta d’un simple èczema de la pell. Aquella persona és pura.

e. Calvície


    40 »Si un home perd el cabell i es torna calb, és pur. 41 Si li cau el cabell de la part del front i queda mig calb, també és pur. 42 Però si a les parts afectades per la calvície, sobre el crani o a la part del front, li surt una nafra d’un to blanc vermellós, vol dir que en aquesta part se li està formant una afecció de tipus leprós. 43 El sacerdot l’examinarà i, si comprova que el mal presenta una inflamació d’un to blanc vermellós sobre el crani o a la part del front, semblant al d’una afecció leprosa de la pell, 44 vol dir que és un leprós. El sacerdot el declararà impur. Té lepra al cap.

f. Normes sobre els leprosos


    45 »El qui està malalt de lepra anirà amb la roba esquinçada, la cabellera deslligada, un tapaboques a la cara i cridarà: “Impur, impur!” 46 Mentre li duri el mal, serà ritualment impur. Com a impur, viurà aïllat fora del campament.

g. Floridura de la roba


    47 »Quan surti una taca en un vestit de llana o de lli, 48 en la trama o l’ordit de la llana o del lli, o bé en una pell o en qualsevol objecte de cuiro, 49 si la taca té un to verdós o vermellós, és una taca de floridura, i haurà de ser examinada pel sacerdot. 50 Aquest examinarà la taca i aïllarà l’objecte durant set dies. 51 El setè dia examinarà de nou la taca i, si s’ha estès pel vestit, per la trama, l’ordit o l’objecte de pell, sigui quin sigui el tipus de pell, vol dir que es tracta d’una floridura que podreix, i aquell objecte és impur. 52 Per tant, el vestit, la trama o l’ordit de la llana o del lli, o qualsevol objecte de pell que tingui aquesta taca, s’haurà de cremar. És una floridura que podreix, i aquell objecte s’ha de cremar. 53 Però si el sacerdot constata que la taca no s’ha estès, 54 farà rentar el lloc de la taca i tornarà a aïllar l’objecte set dies més. 55 Després tornarà a examinar la taca rentada. Si comprova que la taca, encara que no s’hagi estès, no ha canviat d’aspecte, l’objecte és impur i s’ha de cremar, tant si la floridura podreix el dret com el revés de l’objecte. 56 Si el sacerdot comprova que la taca, després de rentada, s’ha tornat d’un color pàl·lid, l’esquinçarà del vestit, de la trama, de l’ordit o de la pell. 57 Però si encara hi torna a sortir, és que el mal continua viu; aquell objecte s’haurà de cremar. 58 En canvi, si, després de rentat, la taca ha desaparegut del vestit, de la trama, de l’ordit o de l’objecte de pell, que el tornin a rentar i quedarà purificat.
    59 »Aquesta és la llei sobre les taques de floridura que apareixen en un vestit de llana o de lli, en la trama o l’ordit, o en qualsevol objecte de pell, i que permet de declarar-lo pur o impur.