Zacaries8


    4 »Això anuncia el Senyor de l’univers:
     “Als carrers de Jerusalem
     hi tornaran a seure
     homes i dones carregats d’anys,
     cadascú amb el bastó a la mà. *
    5 Els carrers de la ciutat aniran plens
     de nens i nenes que hi jugaran.” *