Zacaries7


    5 —Digues això a tots els habitants del país i als sacerdots:
     »“Des de fa setanta anys *
     feu dejunis i lamentacions
     el mes cinquè i el mes setè, *
     però vosaltres no dejuneu pas per mi. *