Zacaries3


    1 El Senyor em va mostrar el gran sacerdot Jeixua, * dret davant l’àngel del Senyor. L’Acusador * estava a la seva dreta per acusar-lo, 2 però el Senyor li va dir:
     —Acusador, el Senyor et fa callar; et fa callar ell, que estima Jerusalem. ¿No veus que aquest és un tió arrencat del foc? *
    3 Jeixua, que estava dret davant l’àngel, portava el vestit brut. 4 L’àngel va manar als seus assistents que l’hi traguessin i va dir a Jeixua:
     —Mira, et trec del damunt les culpes i et poso un vestit de festa.
    5 Va manar també que li posessin al cap una diadema neta. Li van posar la diadema i el vestit, davant l’àngel del Senyor. *