Zacaries
Quarta visió: el gran sacerdot Jeixua


3


    1 El Senyor em va mostrar el gran sacerdot Jeixua, * dret davant l’àngel del Senyor. L’Acusador * estava a la seva dreta per acusar-lo,