Carta a Titus1


    4 A tu, Titus, * fill veritable en la fe que tenim en comú, * et desitjo la gràcia i la pau de part de Déu Pare i de Jesucrist, el nostre salvador. *