Tobit13


    18 A les portes de Jerusalem entonaran cants de festa,
     i a totes les seves cases cantaran:
     “Al·leluia! Beneït sigui el Déu d’Israel!”
     I, sentint-se beneïts de Déu,
     beneiran el seu sant nom per sempre més.