Saviesa2

24 Però la mort ha entrat al món per la malícia del diable, * i els seus partidaris l’han de sofrir.