Saviesa18Mort dels egipcis i salvació del poble de Déu