Sofonies1


    7 Silenci davant el Senyor Déu! *
     El dia del Senyor és a prop.
     El Senyor té preparada una matança,
     ja ha triat els convidats. *
    8 «El dia de la meva matança
     vindré contra els governants,
     contra els fills del rei
     i contra tots els qui es vesteixen
     com els estrangers. *
    9 Aquell dia vindré contra els qui entren
     al meu llindar a l’estil estranger, *
     i contra els qui omplen la casa del seu Senyor
     amb el fruit de robatoris i d’estafes.
    10 Aquell dia, a Jerusalem
     s’alçarà un clam des de la porta dels Peixos; *
     un plany s’aixecarà del Barri Nou,
     de la Ciutat Alta, una gran lamentació. *
    11 Planyeu-vos, habitants de la Ciutat Baixa, *
     perquè tots els mercaders * s’han esvaït
     i els qui acaparen plata s’han esfumat.
    12 I s’esdevindrà en aquell moment
     que escorcollaré Jerusalem, amb llums a la mà, *
     per demanar comptes als qui estan quiets
     com el vi sobre el solatge
     i que es diuen dintre seu:
     “El Senyor no fa res,
     ni en bé, ni en mal.” *
    13 Les riqueses els seran saquejades,
     i assolades les seves cases;
     les construiran però no hi habitaran,
     plantaran vinyes però no en beuran el vi.» *
    14 El gran dia del Senyor s’acosta, *
     ve molt de pressa, ja és a prop.
     Escolteu el clam que s’aixeca el dia del Senyor,
     quan fins i tot els valents cridaran amargament.
    15 Aquell dia serà d’indignació,
     dia de tràngol i d’angoixa,
     dia de destrucció i de ruïna.
     Serà un dia de fosca i de tenebra,
     un dia de negres nuvolades.
    16 Aquell dia se sentiran tocs de corn i crits de guerra
     contra les ciutats fortificades
     i les seves torres inexpugnables.
    17 «Faré caure sobre els homes un desastre,
     i es mouran a les palpentes com els cecs,
     perquè han pecat contra mi, el Senyor.
     La seva sang serà escampada com la pols,
     i les seves carronyes, com els fems.» *
    18 Ni el seu or ni la seva plata
     no els podran salvar *
     el dia que s’indigni el Senyor.
     El foc del seu zel consumirà tot el país: *
     farà un extermini terrible
     de tots els seus habitants.