Salms90


    10    10 Ni que visquéssim setanta anys,
         i els més forts fins als vuitanta,
         al capdavall són de fatigues inútils, *
         passen de pressa, i ens n’anem volant.