Salms9


    11    11 En tu confiaran els qui coneixen el teu nom, *
         perquè tu, Senyor, no abandones els qui et cerquen. *