Salms83


    7    7 els nòmades d’Edom i d’Ismael,
         Moab i els fills d’Agar,