Salms82    5    5 Però ells no tenen seny ni enteniment, *
         caminen a les fosques. *
         Fins els fonaments de la terra se somouen! *