Salms72


    10    10 Els reis de Tarsis * i de les illes *
         li portaran obsequis;
         els reis d’Aràbia i de Sebà *
         li oferiran presents.