Salms65


    3    3 A tu, que escoltes les pregàries,
         acuden tots els vivents.