Salms31    22    22 Beneït sigui el Senyor.
         És admirable l’amor que em té
         dins la ciutat emmurallada.