Salms18    11    11 Endut sobre les ales dels vents,
         volava amb un querubí per carrossa. *