Salms146


    6    6 que ha fet el cel i la terra,
         el mar i tot el que s’hi mou. *
         Ell es manté fidel per sempre,