Salms141


    2    2 Que pugi el meu prec davant teu com l’encens;
         que les meves mans alçades siguin com l’ofrena del capvespre. *