Salms115


    5    5 tenen boca, però no parlen,
         tenen ulls, però no hi veuen,