Salms114    3    3 El mar, en veure’ls, va fugir *
         i el Jordà se’n tornà riu amunt; *

    5    5 Què tenies, mar, que vas fugir,
         i tu, Jordà, per a tornar riu amunt?