Salms107


    3    3 ell els ha aplegat de tots els països, *
         de llevant i de ponent, * del nord i de migdia. *