Salms105


    11    11 «Et donaré el país de Canaan
         i serà la vostra possessió.» *