Salms104


    35    35 Que desapareguin de la terra els pecadors,
         i no hi quedi rastre dels injustos. *
         Beneeix el Senyor, ànima meva. *
         Al·leluia! *