Salms104


    30    30 Quan envies el teu esperit, reneix la creació,
         i renoves la faç de la terra. *