Siràcida (Eclesiàstic)48


    10 Tu fores designat per a tornar en el temps futur
     i apaivagar l’enuig diví abans que esclatés,
     perquè els pares es reconciliessin de cor amb els fills *
     i per a restablir les tribus de Jacob.