Siràcida (Eclesiàstic)
Noè


44


    17 Déu trobà que Noè era un home perfectament just *
     i, quan va castigar els homes,
     Noè féu possible que la humanitat rebrotés.
     Gràcies a ell hi hagué una resta de supervivents a la terra
     quan va arribar el diluvi.