Carta als Romans9

9 I aquestes són les paraules de la promesa: Per aquest temps tornaré, i Sara haurà tingut un fill.*