Carta als Romans6


    1 Què direm, doncs? ¿Hem de continuar en el pecat perquè abundi més la gràcia? * 2 De cap manera! Els qui hem mort al pecat, com podríem viure encara en el pecat? * 3 ¿O bé ignoreu que tots els qui hem estat batejats en Jesucrist * hem estat submergits en la seva mort? * 4 En efecte, pel baptisme hem estat sepultats amb ell i hem participat de la seva mort, perquè, així com Crist, per l’acció de la glòria * del Pare, va ressuscitar d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una vida nova. * 5 I si nosaltres ens hem unit a ell * participant d’una mort com la seva, també participarem de la seva resurrecció. * 6 Sapiguem-ho bé: l’home vell que érem abans * ha estat crucificat amb Crist; * per tant, el nostre cos dominat pel pecat * ha estat destruït perquè ja no siguem més esclaus del pecat. 7 El qui ha mort, queda alliberat del pecat. *
    8 I si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell. 9 Sabem que Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts, ja no mor més, la mort ja no té cap domini sobre ell. 10 Quan ell morí, morí al pecat una vegada per sempre, * però ara que viu, viu per a Déu. * 11 Igualment vosaltres, tingueu-vos per morts al pecat, però vius per a Déu en Jesucrist. *
    12 Ara, per tant, no deixeu regnar més el pecat en el vostre cos mortal, no us sotmeteu a les seves passions. * 13 No poseu els membres del vostre cos al servei del pecat com a instruments per a fer el mal; més aviat oferiu-vos a Déu com qui ha passat de mort a vida, i poseu els vostres membres al servei de Déu com a instruments per a fer el bé. 14 El pecat ja no tindrà cap domini damunt vostre. * Vosaltres ja no esteu sota la Llei, sinó sota la gràcia.