Carta als Romans
Salutacions personals


16


    1 Us recomano la nostra germana Febe, diaconessa de l’església que hi ha a Cèncrees. *