Carta als Romans15

26 Les comunitats de Macedònia i d’Acaia van decidir de fer una col·lecta * per ajudar els pobres que hi ha enmig del poble sant que viu a Jerusalem.