Carta als Romans12


    3 En virtut de la gràcia que he rebut, * dic a cada un de vosaltres: * no us tingueu per més del que sou; tingueu una idea justa de vosaltres mateixos, assenyadament, cadascú segons la mesura de la fe que Déu li ha concedit. *