Carta als Romans11


    36 Tot ve d’ell, passa per ell i va cap a ell. *
     Glòria a ell per sempre. Amén.