Carta als Romans10

8 Més aviat l’Escriptura diu: La paraula és molt a prop teu; la tens als llavis, la tens al cor.* Aquesta és la paraula que creiem i que proclamem: 9 Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor que Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts, seràs salvat. 10 Qui creu de cor, rep la justícia; qui confessa amb els llavis, obté la salvació. 11 Diu l’Escriptura: Cap dels qui creuen en ell no quedarà confós.* 12 No hi ha, doncs, diferència entre els jueus i els no jueus, * ja que tots tenen el mateix Senyor, generós amb tothom qui l’invoca. 13 En efecte, tots els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran. *